Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Marian Piasecki

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komorniczej Mariana Piaseckiego, która obejmuje zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Tarnowie. Kancelaria Komornicza Mariana Piaseckiego obejmuje zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Tarnowie. Komornik sądowy przeprowadza zatwierdzone przez sąd licytacje nieruchomości i mienia ruchomego oraz bierze udział w postępowania egzekucyjnych na terenie miasta Tarnów oraz jego okolic. Komornik Marian Piasecki działa w ścisłym porozumieniu z sądem oraz w ramach obowiązującego prawa.

Kancelaria Komornicza - kontakt
  Kancelaria Komornicza
  33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 20 (I piętro)

  Dane identyfikacyjne :
  NIP 679-240-90-08
  REGON 852545398
  PKO S.A. I o/Tarnów 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422

  Godziny otwarcia:
Poniedziałek       8:00 - 15:00
Wtorek       8:00 - 16:30
Środa       8:00 - 15:00
Czwartek       8:00 - 15:00
Piątek       8:00 - 15:00

 Przyjęcia stron w każdy wtorek w godzinah 9:00 - 11:00 i
15:00 - 16:30, oraz w czwartek w godzinach od 9:00 do 11:00


  Email : tarnow2@komornik.pl

  Tel./Fax : 14 627 56 69

LICYTACJE
LICYTACJE
Projekt i wykonanie: Interdesign
statystyka