Author: 29128776

Jak przygotować wniosek egzekucyjny?

Jak przygotować wniosek egzekucyjny?

W celu wszczęcia egzekucji komorniczej niezbędne jest złożenie wniosku egzekucyjnego. Składa go wierzyciel, czyli osoba, która domaga się wyegzekwowania należności od dłużnika. W niektórych przypadkach wniosek o wszczęcie egzekucji składany jest przez prokuratora w imieniu wierzyciela, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, inspektora pracy lub powiatowego rzecznika