Blog

Jak przygotować wniosek egzekucyjny?

Jak przygotować wniosek egzekucyjny?

W celu wszczęcia egzekucji komorniczej niezbędne jest złożenie wniosku egzekucyjnego. Składa go wierzyciel, czyli osoba, która domaga się wyegzekwowania należności od dłużnika. W niektórych przypadkach wniosek o wszczęcie egzekucji składany jest przez prokuratora w imieniu wierzyciela, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, inspektora pracy lub powiatowego rzecznika

Postępowanie egzekucyjne — ile to kosztuje?

Postępowanie egzekucyjne — ile to kosztuje?

Postępowanie egzekucyjne to przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością uregulowania pewnych opłat. Warto przy tym pamiętać, że za wszystkie czynności egzekucyjne odpowiada finansowo dłużnik, który musi uiścić stosowne opłaty. Ten obowiązek wynika z faktu, że to z jego przyczyny postępowanie egzekucyjne jest inicjowane przez wierzyciela.