Blog

Komornik sądowy – specyfika zawodu i uprawnienia

Komornik sądowy – specyfika zawodu i uprawnienia

Wierzyciel i dłużnik – to dwie najważniejsze strony w sprawach związanych ze zobowiązaniami, które nie zostały uregulowane. Po skierowaniu sprawy do sądu i uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może wystosować wniosek do komornika sądowego w celu egzekucji należności zgodnie z przepisami prawnymi. Komornik sądowy jest więc podmiotem odpowiedzialnym za wyegzekwowanie należnego długu

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Wierzyciel może udać się po pomoc do sądu, gdy jego dłużnik odmawia lub zwleka ze spłatą długu. W najgorszym dla dłużnika przypadku sąd może zdecydować o interwencji komornika, który posiada niezbędne narzędzia prawne umożliwiające egzekucję długu. Jednym z nich jest zajęcie konta. Na czym właściwie polega zajęcie konta bankowego

Czy można negocjować z komornikiem?

Czy można negocjować z komornikiem?

Osoby zadłużone, które spodziewają się egzekucji komorniczej, często zastanawiają się, czy można rozpoczynać jakiekolwiek negocjacje z komornikiem oraz czy takie polubowne rozmowy mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Negocjacje z komornikiem? Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który na podstawie postępowania sądowego przyjmuje sprawę zgłoszoną

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Kredyty, pożyczki czy inne zobowiązania finansowe to zupełnie naturalne i powszechne zjawisko w gospodarce rynkowej. To właśnie dzięki nim wielu przedsiębiorców czy podmiotów prywatnych jest w stanie zrealizować swoje plany inwestycyjne. Niestety nieodpowiednie gospodarowanie pozyskanymi środkami i niespłacanie długów może w pewnym momencie pociągnąć za sobą bardzo poważne

Kto płaci za egzekucję komorniczą?

Kto płaci za egzekucję komorniczą?

Każda sprawa prowadzona przez komornika posiada swoje odrębne akta, które po sfinalizowaniu postępowania archiwizowane są przez Krajową Radę Komorniczą. Warto dowiedzieć się, kto finansowo odpowiada za egzekucje przeprowadzana przez komornika. Egzekucje prowadzone przez komornika — kto odpowiada za nie finansowo? Przede wszystkim warto

Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?

Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?

Przeoczenie, nieterminowość czy świadome unikanie spłaty długów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Niespłacone zobowiązanie może trafić na drogę egzekucji prawnej. Najpierw sprawa rozpatrywana jest w sądzie, a następnie wyegzekwowaniem należności zajmuje się komornik. Oczywiście jest to ostateczność, która jednak jest praktykowana w sytuacji, gdy osoba

Czego nie można komornikowi?

Czego nie można komornikowi?

Wszystkie działania komornika powinny być zgodne z prawem, a czynności dokonywane tylko w obrębie nadanych mu uprawnień. Również i komornik ponosi drastyczne konsekwencje za rażące naruszenie prawa, przykładowo może zostać wydalony ze służby. Co więcej, kancelaria komornika odpowiada za niewłaściwe działania swoich pracowników. Wbrew pozorom komornik nie

Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?

Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?

Dla wszczęcia egzekucji alimentów kluczowe znaczenie ma złożenie wniosku u komornika. To komornik przy sądzie rejonowym, a nie wierzyciel, wskazuje sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. Do zadań komornika należy również przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ustalenia zarobków, stanu majątkowego i miejsca zamieszkania dłużnika.

Wizyta komornika – jak należy się zachować

Wizyta komornika – jak należy się zachować

Niestety z problemem zadłużenia boryka się wiele osób w naszym kraju. Liczba postępowań egzekucyjnych jest spora, jednak warto pamiętać, że również i z tej sytuacji można wyjść “bezboleśnie”. Egzekucja to działanie, które wcale nie musi wiązać się z nieprzyjemnymi okolicznościami. Wiele zależy jednak zarówno od komornika, jak i dłużnika. Odpowiednie