Blog

Kto płaci za egzekucję komorniczą?

Kto płaci za egzekucję komorniczą?

Każda sprawa prowadzona przez komornika posiada swoje odrębne akta, które po sfinalizowaniu postępowania archiwizowane są przez Krajową Radę Komorniczą. Warto dowiedzieć się, kto finansowo odpowiada za egzekucje przeprowadzana przez komornika. Egzekucje prowadzone przez komornika — kto odpowiada za nie finansowo? Przede wszystkim warto

Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?

Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?

Przeoczenie, nieterminowość czy świadome unikanie spłaty długów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Niespłacone zobowiązanie może trafić na drogę egzekucji prawnej. Najpierw sprawa rozpatrywana jest w sądzie, a następnie wyegzekwowaniem należności zajmuje się komornik. Oczywiście jest to ostateczność, która jednak jest praktykowana w sytuacji, gdy osoba

Czego nie można komornikowi?

Wszystkie działania komornika powinny być zgodne z prawem, a czynności dokonywane tylko w obrębie nadanych mu uprawnień. Również i komornik ponosi drastyczne konsekwencje za rażące naruszenie prawa, przykładowo może zostać wydalony ze służby. Co więcej, kancelaria komornika odpowiada za niewłaściwe działania swoich pracowników. Wbrew pozorom komornik nie

Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?

Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?

Dla wszczęcia egzekucji alimentów kluczowe znaczenie ma złożenie wniosku u komornika. To komornik przy sądzie rejonowym, a nie wierzyciel, wskazuje sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. Do zadań komornika należy również przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ustalenia zarobków, stanu majątkowego i miejsca zamieszkania dłużnika.

Wizyta komornika – jak należy się zachować

Wizyta komornika – jak należy się zachować

Niestety z problemem zadłużenia boryka się wiele osób w naszym kraju. Liczba postępowań egzekucyjnych jest spora, jednak warto pamiętać, że również i z tej sytuacji można wyjść “bezboleśnie”. Egzekucja to działanie, które wcale nie musi wiązać się z nieprzyjemnymi okolicznościami. Wiele zależy jednak zarówno od komornika, jak i dłużnika. Odpowiednie

Egzekucja komornicza a wynagrodzenie za pracę

Egzekucja komornicza a wynagrodzenie za pracę

Gdy grozi nam egzekucja komornicza, niestety musimy spodziewać się tego, że znaczna część naszych środków zostanie zajęta. Istotny jest jednak fakt, iż komornik przystępujący do działania nie może zająć nam wszystkich środków finansowych. Obowiązują pewne limity i kwoty wolne od zajęć komorniczych. Zajęcie przez komornika

Na czym polega zajęcie nieruchomości przez komornika?

Na czym polega zajęcie nieruchomości przez komornika?

Wysokie zadłużenie pod zastaw domu lub też wynikające z bankructwa firmy może owocować sprawą sądową oraz tytułem wykonawczym nakazującym zajęcie nieruchomości. Jak ono przebiega i kto jest uprawniony do jego przeprowadzenia? Oto kilka istotnych informacji. Kto i w jakich okolicznościach przeprowadza zajęcie nieruchomości? Podstawową do zajęcia nieruchomości, podobnie