Na czym polega egzekucja prawna?

Problem ze spłatą długu – pożyczki czy zaciągniętego kredytu to coś, co zdarza się dość często. Jeśli sprawa przedłuża się i bankowi lub firmie zajmującej się windykacją nie udaje się ściągnąć niespłaconych należności – wówczas wchodzi się na drogę egzekucji prawnej, co wiąże się z działaniem komornika.

 

Komornik sądowy – obowiązki

 

O ile firma windykacyjna zajmuje się takimi czynnościami jak upomnienia telefoniczne czy listowne dotyczące zadłużenia, o tyle kancelaria komornicza, na podstawie wcześniejszego orzeczenia sądowego, polegającego na wydaniu tytuły wykonawczego, czyli dokumentu stwierdzającego obowiązek zapłaty określonej kwoty, nie ma obowiązku badania zasadności długu, ściągając długi z ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę czy nawet przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa. Inną ważną kwestią pozostaje fakt, że komornik może zająć rzecz, która formalnie nie należy do dłużnika, np. samochód wzięty w leasing. Od takiego postępowania dłużnik może odwołać się, składając tak zwane powództwo przeciwegzekucyjne w ciągu miesiąca.

 

Kancelaria komornicza a wierzyciel

 

Należy pamiętać, że działanie egzekucyjne to przymus, nie podlegający kwestionowaniu. Jako ostatnia możliwość odzyskania długu nie podlega on zaskarżeniu przed sądem, jednak należy pamiętać, że zawsze informuje dłużnika o działaniach egzekucyjnych.

Jedyną osobą, z którą dłużnik może próbować dojść do porozumienia w kwestii działań egzekucyjnych, jest wierzyciel, w imieniu którego kancelaria komornicza występuje.

Na czym polega egzekucja prawna?