Czym zajmuje się komornik sądowy?

Wyrok sądu jest tylko kartką papieru, jeśli nie można go wyegzekwować. To właśnie komornik zapewnia realizację decyzji sądu w przymusowej formie.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który ma wykształcenie prawnicze bądź administracyjne. Podczas wykonywania zawodu musi legitymować się identyfikatorem wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. Jest osobą zaufania publicznego, która ma pełną wiedzę na temat prawa, która umożliwia mu wykonywanie zawodu. Obowiązuje go tajemnica zawodowa, która zabrania mu ujawniania informacji osobom trzecim z wykluczeniem stron, których dotyczy postępowanie. Komornicy prowadzą działalność przy sądach rejonowych. Zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych, które mają na celu odzyskanie długu. Komornik zajmuje się też dochodzeniem roszczeń niedotyczących roszczeń pieniężnych takich jak eksmisja lokatorów z lokalu, jeśli jest odpowiednie postanowienie sądowe. Sporządza także spis inwentarza i na zarządzenie sądu lub prokuratora, przed rozpoczęciem sprawy sądowej lub przed wydaniem orzeczenia, sporządza protokół stanu faktycznego. Jak bardzo potrzebny jest skuteczny i sprawiedliwy system egzekucji  polskiemu społeczeństwu, pokazuje duża skala niesumienności płatniczej w stosunku do kontrahentów czy nawet własnych dzieci.

Regulacje zadań i uprawnień komornika

W Polsce zadania i uprawnienia komornika regulują dwa przepisy prawne:

  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Kodeks postępowania cywilnego  określa procedury, których powinni przestrzegać komornicy – jakie czynności i w jakiej formie powinni podejmować.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji reguluje przede wszystkim sprawy organizacyjne – kto może zostać komornikiem, jaki jest jego status prawny, odpowiedzialność komornika za podejmowane działania. Ustawa ta określa także wysokość opłat egzekucyjnych, czyli wynagrodzenie komornika za podejmowane przez niego działania.

Czym zajmuje się komornik sądowy?