Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Kredyty, pożyczki czy inne zobowiązania finansowe to zupełnie naturalne i powszechne zjawisko w gospodarce rynkowej. To właśnie dzięki nim wielu przedsiębiorców czy podmiotów prywatnych jest w stanie zrealizować swoje plany inwestycyjne. Niestety nieodpowiednie gospodarowanie pozyskanymi środkami i niespłacanie długów może w pewnym momencie pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje.

W przypadku niespłaconych długów wierzyciele mają prawo skorzystania z dostępnych instrumentów prawnych, aby odzyskać należne zwrot środków. Wtedy najczęściej w sprawę zaangażowany jest sąd, kancelaria komornicza, a w konsekwencji komornik, który w każdej chwili może zapukać do naszych drzwi.

O ile własne długi jesteśmy w stanie spłacić samodzielnie, sprawa pozostaje wyłącznie w naszym interesie. Niestety w niektórych przypadkach nasze długi mogą objąć także naszych bliskich, w szczególności dzieci.

Kiedy długi przechodzą z rodziców na dzieci?

W większości przypadków długi żyjących rodziców nie obarczają w żaden sposób dzieci, poza kilkoma wyjątkami, takimi jak m.in.:

  • zobowiązania finansowe z tytułu opłat czynszowych w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko zamieszkuje wraz z rodzicami
  • dziecko żyjącego rodzica może przejąć jego długi poprzez poręczenia zobowiązań, a więc świadome przyjęcie przez siebie odpowiedzialności (podpisanie weksla, poręczenie kredytu itp.)
  • nieświadome przejęcie długu rodziców, np. poprzez przyjęcie wartościowego elementu zadłużonego majątku rodziców

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku śmierci zadłużonego rodzica. Wówczas odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania finansowe przechodzi automatycznie na spadkobierców (czyli w większości przypadków dzieci spadkodawcy). Tutaj szczególną czujnością powinni wykazać się potencjalni spadkobiercy, ponieważ przyjęcie spadku oznacza również przyjęcie ewentualnych zadłużeń. Właśnie z powodu podejrzenia zadłużenia zdarzają się przypadkach odrzucenia spadku, co całkowicie wyklucza również przejęcie długów po zmarłym.

Warto zatem mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach przepisy prawa dopuszczają możliwość przejęcia przez dzieci długów swoich rodziców, zarówno w sposób świadomy, jak i bezwiednie.

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?