Egzekucja komornicza a blokada konta bankowego

Kiedy od wielu miesięcy nie spłaca się kredytu lub nie reguluje zobowiązań wobec gazowni czy spółdzielni mieszkaniowej, z pewnością w niedługim czasie zapuka do drzwi komornik sądowy. Korzystając z możliwości, jakie daje mu prawo, w pierwszej kolejności zablokuje on konto bankowe. Co to oznacza dla dłużnika?

Blokada konta jako jedna z opcji egzekucji komorniczej

Komornik to urzędnik państwowy, który zajmuje się egzekwowaniem wyroków sądowych, jakie nakazują spłatę zobowiązań finansowych. Te ostatnie mogą być na przykład efektem zaciągnięcia i niespłacania kredytu lub nieregulowania opłat za media, ale też złego gospodarowania firmą i jej niewypłacalności na rzecz klientów.

Składając wniosek do sądu, wierzyciel zazwyczaj wskazuje środki, jakimi ma się posłużyć komornik. Zalicza się do nich np. zajęcie samochodu albo poborów. Te ostatnie lokowane są najczęściej na koncie bankowym, dlatego blokada tegoż stanowi jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi egzekucji  sądowej.

Zablokowanie konta bankowego stanowi poważny problem, ponieważ dłużnik traci całkowicie dostęp do swoich dochodów, a więc i do środków utrzymania. Takiej sytuacji nie przewiduje prawo, które nakazuje pozostawienie dłużnikowi tzw. kwoty wolnej od zajęcia. Wynosi ona ustawową część poborów, czyli trzykrotną wysokość średniej krajowej pensji.

Jak walczyć o kwotę wolną od zajęcia?

Do zablokowania konta na wniosek komornika zobowiązane są wszystkie banki. Nie każdy z nich jednak przestrzega zasady kwoty wolnej od zajęcia, dlatego, jeśli taka kwota nie jest udostępniana właścicielowi rachunku – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w placówce. Wiele banków stosuje też zasadę, że wypłaty kwoty wolnej od zajęcia dokonywane są wyłącznie w kasie oddziału. Możliwość wypłaty z zajętych poborów jeszcze kilkunastu tysięcy złotych stwarza okazję do podjęcia negocjacji z wierzycielem, a wówczas – np. po podpisaniu umowy o spłatę w ratach – możliwe jest cofnięcie blokady.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji nie jest rozwiązaniem zakładanie kont w innych bankach. Pisma o zajęciu rachunku mogą trafiać do wielu placówek w ramach poszukiwania źródeł ukrytego dochodu dłużnika, a wówczas nowe konto już na starcie będzie objęte blokadą.

Egzekucja komornicza a blokada konta bankowego