Egzekucja komornicza to nie koniec świata!

Dla większości osób egzekucja komornicza oznacza całe spektrum poważnych problemów. I rzeczywiście tego rodzaju działania nie są i nie powinny nawet należeć do najprzyjemniejszych. W końcu chodzi o zaktywizowanie dłużnika do uregulowania należności wobec wierzyciela. Nie mniej jednak egzekucja komornicza nie oznacza wcale, że dłużnik ma całkowicie związane ręce i raz na zawsze ma pożegnać się ze swoim majątkiem.

Egzekucja komornicza – przy odrobinie dobrej woli można uniknąć problemów

Oczywiście egzekucja komornicza nikomu nie kojarzy się dobrze, zwykle budzi negatywne emocje i przeraża widmem utraty majątku. W praktyce jednak chodzi przecież o unikanie spłaty długów (mniej lub bardziej celowe) na rzecz wierzycieli, a komornik działa na podstawie decyzji sądu, który uznał słuszność działań egzekucyjnych. Każdy, kto unika spłaty długu, musi liczyć się z tym, że wierzyciel wcześniej czy później upomni się o swoje pieniądze. Egzekucja komornicza z założenia ma na celu ukaranie dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązań. Nie mniej jednak przy odpowiednim podejściu i odrobinie dobrej woli każda ze stron może uniknąć dodatkowych nieprzyjemności wynikających z czynności egzekucyjnych.

Często zapominamy też o tym, że egzekucja komornicza dotyka nie tylko sfery majątkowej, chociaż oczywiście jej głównym celem jest odzyskanie należnych długów na rzecz wierzyciela. Egzekucja długów, wynikająca z wyroku sądowego, ma również charakter kary dla dłużnika, który z różnorodnych przyczyn – mniej lub bardziej celowych – unikał uregulowania należności. W wielu przypadkach sprawa komornicza oznacza dla dłużnika obniżenie prestiżu społecznego, stąd też chęć jak najszybszego uregulowania długów nie wiąże się jedynie z kwestiami finansowymi, ale również innymi konsekwencjami niematerialnymi.

Jednak stosowanie się do wyroku sądowego i podjęcie odpowiedzialności za dług może być początkiem pozytywnego rozwiązania sprawy. Oczywiście nie uchroni to dłużnika przed koniecznością spłaty długów, może jednak pomóc skutecznie uniknąć innych nieprzyjemności, jakie wiążą się z egzekucją komorniczą.

Egzekucja komornicza to nie koniec świata!