Egzekucja ruchomości – ogólne zasady cz. 2

Jakie prawa przysługują dłużnikowi podczas trwania czynności?

Jak ustaliliśmy w poprzednim wpisie – ruchomości dłużnika podlegają zajęciu przez komornika bez względu na to w czyim władaniu się znajdują. Do obowiązków komornika nie należy badanie na jakiej podstawie dłużnik włada daną ruchomością, a jedynie ustalenie, czy dłużnik z danej ruchomości faktycznie korzysta.

 

Osoby trzecie w czynnościach komorniczych

Obowiązkiem dłużnika pozostaje zgłoszenie komornikowi osób trzecich do zwolnienia z egzekucji zajętych ruchomości oraz podania adresu tych osób. Nawet jeśli dłużnik nie był obecny podczas zajęcia ruchomości, taki obowiązek ciąży na nim od momentu otrzymania protokołu zajęcia. Należy przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie udziału osób trzecich w czynnościach zajęcia ruchomości zostaje nie po stronie sądu ani kancelarii komorniczej, ale wierzyciela.

Ograniczenia w egzekucji ruchomości

Należy pamiętać, że egzekucja ruchomości nie może obejmować większej ilości zajętych dóbr, niż wynosi dług oraz koszty egzekucyjne. Jeśli zachodzi podejrzenie, że egzekucja przebiegła w sposób niezgodny z prawem, to wówczas dłużnik jest upoważniony do wniosku o zawieszenie dalszego postępowania egzekucji.

Czy to wyczerpuje temat egzekucji ruchomości? Z pewnością nie. Warto jednak, będąc wierzycielem, zapoznać się z podstawowymi zasadami, żeby udając się do kancelarii komorniczej wiedzieć, na co być  przygotowanym. Wiedza ta z całą pewnością jest również niezbędna dla dłużnika.

Egzekucja ruchomości – ogólne zasady cz. 2