Czy komornik może zająć środki z programu Rodzina 500+?

Dłużnik zwlekający z zapłatą swojego zobowiązania wobec wierzyciela musi liczyć się z tym, że komornik sądowy zajmie jego majątek na poczet długów. Pojawia się jednak wątpliwość dotycząca świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Czy komornik może zająć również pieniądze otrzymywane na dziecko?

500+ a komornik

Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik nie może zająć środków pochodzących z programu Rodzina 500+. Jest to świadczenie przeznaczone na dziecko, które nie wpływa również na wysokość alimentów.

Niestety, zdarzały się przypadki, że sprawa komplikowała się w momencie, gdy środki z programu Rodzina 500+ trafiały na konto bankowe. Teoretycznie komornik może zająć środki dłużnika znajdujące się na jego rachunku bankowym. Nie jest istotne wówczas pochodzenie pieniędzy (komornik może nawet nie wiedzieć, skąd pochodzą środki). Ustawa z 20 sierpnia 2016 r. doprecyzowuje jednak, że egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego nie podlegają środki ze świadczenia Rodzina 500+.

Specjalne konto na 500+

Zgodnie z nowelizacją ustawy, osoby pobierające świadczenie 500+ mogą założyć specjalny rachunek rodzinny, na który będą trafiać środki niepodlegające egzekucji komorniczej. Założenie takiego konta nie jest obowiązkowe, zależy od indywidualnej decyzji. Rachunek ten może działać obok konta głównego, na które trafiają inne środki, np. pochodzące z wynagrodzenia. Pieniądze na rachunku rodzinnym są całkowicie wolne od zajęcia komorniczego czy administracyjnego.

To wszystko chroni dłużników przed ewentualną utratą środków, które nie podlegają egzekucji komorniczej. A do takich sytuacji mogło dojść, nawet przypadkowo, w momencie kiedy wszystkie środki przechowywane były na jednym rachunku.

Do nowelizacji początkowej ustawy, która niewystarczająco chroniła środki z 500+, przyczynili się zarówno komornicy, jak i Związek Banków Polskich. Już na początku wypłacania świadczeń sygnalizowali oni, że mogą być problemy, gdy pieniądze z programu Rodzina 500+ trafią na zajęte konta bankowe dłużników.

Czy komornik może zająć środki z programu Rodzina 500+?