4_6 cz. udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,przy ul. H.Marusarz 73D