50% cz. udz. nieruchomość gruntowa zabudowana – Szynwałd