50% cz. udziału, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 18702 o pow. 0,4582 ha – Szynwałd