50% cz. udziału – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 6 położonego w miejscowości Tarnów, przy ul. Romanowicza 38