50%cz. udziału w nieruchomości gruntowej Smigno, 50%cz. udziału w nieruchomości gruntowej zabidowanej – Śmigno