50%cz. udziału w nieruchomości gruntowej Śmigno, 50%cz. udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej – Śmigno