lokal mieszkalny nr 28 położony w miejscowości Tarnów, przy ul. Do Prochowni 12