lokal mieszkalny nr1 o pow 103,16 m2, Tarnów ul. Widok 30