lokal mieszkalny położony w miejscowości Tarnów, ul Skowronków 7