lokal mieszkalny – Tarnów, przy ul. Bitwy pod Monte Cassino 3 o pow. 63,68 m2