lokal mieszkalny – Tarnów, przy ul. Lwowska 42 o pow. 17,35 m2