Nieruchomość gruntowa, Łękawica – tereny leśne, tereny zabudowy gospodarczej