nieruchomość gruntowa niezabudowana, 0,56 ha, tereny rolne oraz obszary adaptacji przekształceń budownictwa mieszkaniowego, numer działki 2518, położona w miejscowości Zalasowa