Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Wola Rzędzińska działka nr 1543 o pow 1500 m2