nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem handlowym do rozbiórki – położona w miejscowości Pleśna na działakach 269_1 oraz 269_2