nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem gospodarczym nr działki 4247 położona w miejscowości Poręba Radlna