nieruchomość gruntowa zabudowana – Koszyce Wielkie działki nr 184_1 i 186_1