nieruchomość gruntowa zabudowana – Siedliska – cztery działki