Spółdziecze własnościowe prawo do lokalu – Tarnów ul. Marynarki Wojennej