Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tarnów ul. Marynarki Wojennej