Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Tarnów ul. Skowronków 7