nieruchomość gruntowa niezabudowana – Pogórska Wola