udział 50% własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu nr 6 Tarnów, ul. Romanowicza 38