udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, przy ul. H.Marusarz 73D