udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej – Tarnów ul. H.Marusarz