udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Tarnów ul. Westerplatte 7