Jak wybrać komornika?

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu stajemy przed wyborem komornika sądowego. Jakiego wybrać, by egzekucja przebiegła sprawnie i skutecznie?

Na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy komornika sądowego?

Przy wyborze komornika powinniśmy brać pod uwagę ilość spraw, które aktualnie prowadzi. Większe kancelarie komornicze lub komornicy współpracujący z większymi firmami przeważnie mają ich wiele, co sprawi, że nie będą mieli dostatecznie dużo czasu, by przeprowadzić szybką egzekucję, zwłaszcza jeśli sprawa nie dotyczy znacznych kwot. Może się okazać, że po upływie paru lat dostaniemy wniosek o umorzeniu wraz z wezwaniem do zapłaty kosztów prowadzonej egzekucji. Z reguły większą determinację w dążeniu do wyegzekwowania pieniędzy wykazują w miarę młodzi komornicy. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany komornik dobrze zajmie się naszą sprawą, to sprawdźmy:

  • jak długo komornik prowadzi kancelarię i ile ma zarejestrowanych spraw w roku bieżącym,
  • czy prowadzi postępowanie z majątku dłużnika,
  • ile zajmuje rejestracja sprawy i podjęcie czynności wnioskowanych przez wierzyciela,
  • w jakich godzinach jest dostępny,
  • czy prowadzi czynności terenowe z udziałem wierzyciela,
  • czy ma dostęp do systemów informatycznych takich jak: OGNIVO, PESEL NET, CEPiK, CPD, Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Właściwość terytorialna

Przy wyborze komornika sądowego należy przemyśleć, czy zdecydujemy się na takiego, który działa na terenie zamieszkania dłużnika, czyli według właściwości miejscowej sądu rejonowego, przy którym komornik działa, czy na komornika z dowolnej części Polski. Jeśli wybierzemy drugą możliwość, to musimy pamiętać, by we wniosku o wszczęcie egzekucji zawarte  było oświadczenie – Korzystam z prawa wyboru komornika. Jeśli jest to komornik sprawdzony i zaufany, to jest to sensowne rozwiązanie. Należy jednak się liczyć z kosztami dojazdów oraz diet, których koszta spadają na wierzyciela. Komornik lokalny ma tę przewagę, że lepiej zna dany rewir. Jest też zorientowany w sprawach wcześniejszych, które dotyczyły danego dłużnika. Szybciej też odwiedzi dłużnika i sprawdzi stan jego majątku. Dłużnik też szybciej stawi się na wezwanie komornika z jego rejonu, niż odpowie na pismo komornika z drugiej części Polski. Musimy jednak brać pod uwagę, że komornik lokalny będzie prowadził też inne sprawy dotyczące danego dłużnika, które będą miały pierwszeństwo (Urząd Skarbowy lub ZUS). Zmaleje więc nasza szansa na odzyskanie pełnej należności. Wybór komornika zależy więc również od typu sprawy oraz naszej wiedzy na jej temat.

Jak wybrać komornika?