Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

Atrakcyjne ceny mieszkań na licytacjach komorniczych są częstym powodem wybierania tej formy nabycia nieruchomości. Należy jednak rozważyć wszystkie problemy, które mogą nas spotkać po zakupie nieruchomości.

Mieszkanie z lokatorami

Kupując mieszkanie na licytacji komorniczej, musimy brać pod uwagę, że będzie w nim mieszkać dłużnik oraz jego rodzina. Ponieważ mieszkanie zostało im odebrane z powodu niezapłaconych długów, to nie możemy liczyć na to, że będą się chcieli chętnie z niego wyprowadzić. Postępowanie eksmisyjne może zatem okazać się długotrwałe. Jeśli w lokalu przebywają osoby, których eksmisja będzie wymagała zapewnienia im lokalu socjalnego, to dopóki się on nie znajdzie, mają one prawo do przebywania w nabytym przez nas na drodze licytacji komorniczej mieszkaniu. Jeśli mieszkańcowi nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, to konieczne jest zapewnienie mu innego lokum. Pomieszczenie tymczasowe może wskazać gmina, eksmitowany, wierzyciel lub osoba trzecia.

Stan mieszkania i obciążenia lokalu

Musimy pamiętać, że mieszkańcy lokalu nie mają obowiązku udostępnienia jej do oględzin przed licytacją. Z tego powodu utrudnione jest stwierdzenie, w jakim stanie znajduje się faktycznie nieruchomość. Wiele informacji o lokalu przekaże nam komornik sądowy. Można też próbować zasięgnąć informacji u sąsiadów, ale nie możemy mieć pewności, że będą nam chcieli ich udzielić. Należy też dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości. Po zakupie mieszkania lub domu z licytacji nie będzie ono obciążone hipoteką. Należy jednak pamiętać, że w mocy pozostaje niektóre służebności i prawa do dożywotniego użytkowania lokalu oraz wszystkie umowy najmu. Chociaż wydaje się, że mieszkania zakupione podczas licytacji komorniczych są atrakcyjne cenowo, to nie mając wystarczającej wiedzy i rozpoznania rynkowego, można na nich więcej stracić niż zyskać. Pamiętajmy o tym, że podczas licytacji cena wywoławcza będzie się zmieniać, co dodatkowo zmniejsza korzyści z tej formy zakupu nieruchomości.

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?