Co może zająć komornik?

Windykacja komornicza stanowi ostatni etap procesu odzyskiwania długu od dłużnika. W większości przypadków wierzyciel może sam wybrać komornika działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór komornika musi odbyć się poprzez wcześniejsze złożenie oświadczenia o takim wyborze, razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Jakie przedmioty podlegają zajęciu przez komornika, a jakie nie?

Uprawnienia kancelarii komorniczej

Komornik sądowy może zająć tak naprawdę niemal wszystko – ruchomości, nieruchomości, wypłatę za pracę (np. 3/5 wynagrodzenia przy postępowaniu alimentacyjnym), emeryturę lub rentę (25% kwoty).

Firma komornicza nie może natomiast zająć takich przedmiotów jak pościel czy ubranie codzienne, zarówno należących do dłużnika, jak i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dotyczy to również odzieży służbowej i roboczej, a także przedmiotów koniecznych do wykonywania pracy zarobkowej.

Licytacja zajętych przedmiotów

Licytacja publiczna odbywa się celem sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika. Przepisy przewidują dwie licytacje. Pierwsza powinna zaczynać się od ceny wywoławczej, stanowiącej 75% wartości rynkowej sprzedawanego przedmiotu, natomiast druga – od 50%.

Należy również wiedzieć, że zajęcie komornicze nie dotyczy również takich dóbr jak jedzenie czy opał, a także przedmioty niezbędne do praktyki religijnej oraz odznaczenia, papiery osobiste i przedmioty potrzebne do nauki.

Co może zająć komornik?