Czy można negocjować z komornikiem?

Osoby zadłużone, które spodziewają się egzekucji komorniczej, często zastanawiają się, czy można rozpoczynać jakiekolwiek negocjacje z komornikiem oraz czy takie polubowne rozmowy mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

Negocjacje z komornikiem?

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który na podstawie postępowania sądowego przyjmuje sprawę zgłoszoną przez wierzyciela, a jego obowiązkiem jest egzekucja należności zasądzonych w tytule wykonawczym. Ma prawo zająć majątek dłużnika, aczkolwiek podejmowanie wszelkich środków prawnych leży wyłącznie po stronie wierzyciela. W praktyce to wierzyciel jest dysponentem. Na jego życzenie komornik egzekwuje środki pieniężne czy inne obowiązki, do czego zobowiązuje się, przyjmując stosowny wniosek od dłużnika.

Niestety panuje powszechne przekonanie wśród dłużników, że wszystko zależy od komornika, co nie jest zgodne z prawdą. Stąd też wszelkie próby negocjacji podejmowane bezpośrednio z komornikiem sądowym są niestety w większości przypadków nieskuteczne. Komornik nie ma możliwości odstąpienia od zaleconych czynności czy wstrzymania się z egzekucją, ponieważ nie może on działać wbrew intencji wierzyciela przedstawionej we wniosku. Dlatego też wszelkie kwestie związane np. z umorzeniem odsetek czy przedłużeniem terminu do zapłaty należy załatwiać z wierzycielem.

Oczywiście nie oznacza to jednak, że dłużnik pozostaje bez żadnych praw. Przepisy, które regulują postępowanie egzekucyjne, przewidują również szereg środków pomocnych dłużnikowi. Przykładowo, w procesie egzekucji nie podlegają zajęciu przedmioty, które służą dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej. Jeśli więc komornik z braku niezbędnej wiedzy zajmie komputer czy inny sprzęt wykorzystywany w celach zawodowych, jest zobligowany do jego zwrotu. Warto więc rozmawiać z komornikiem i absolutnie nie należy go unikać. Zamiast jednak skupiać się na nieskutecznych próbach uniknięcia spłaty długu, lepiej skupić się na rozwiązaniu problemu poprzez zaproponowanie racjonalnego terminu spłaty lub wskazanie majątku (pamiętajmy, że za ukrywanie majątku dłużnik może zostać obciążony dodatkowymi kosztami).

Czy można negocjować z komornikiem?