Różnice między komornikiem, a przedstawicielem firmy windykacyjnej.

Kiedy zobowiązania finansowe przestają być spłacane, wierzyciele mają dwie drogi ich egzekucji pozasądowa, która realizowana jest przez zewnętrzne firmy windykacyjne oraz sądowa.

Postępowanie windykacyjne

Zazwyczaj wierzyciele najpierw zwracają się do firmy windykacyjnej, której zadaniem jest wyegzekwowanie długu. Firma windykacyjna nie może zająć naszego majątku, czy zdobywać informacji na temat naszej sytuacji od osób trzecich. Nie może też publicznie ogłaszać, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Windykator nie może wejść do naszego domu bez naszej zgody. Nie może też żądać dodatkowych opłat i przedstawiać nam nieprawdziwych informacji o konsekwencjach naszego postępowania. Z tego powodu pracownicy firm windykacyjnych dążą do wypracowania porozumienia i polubowne wyegzekwowanie długu. Warto na tym etapie rozpocząć negocjacje, zanim sprawa trafi na drogę sądową. Pamiętajmy, że zatrudnienie firmy windykacyjnej będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Egzekucja komornicza

Jeśli sprawa trafi na drogę sądową i zostanie uzyskany tytuł egzekucyjny oraz klauzula wykonalności, to egzekucją długów zajmuje się komornik sądowy. Może być przydzielony z urzędu lub wybrany przez wierzyciela. W przeciwieństwie do firm windykacyjnych komornik może prowadzić egzekucję m.in. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego. Komornik może też wejść do mieszkania i zażądać otworzenia pomieszczeń oraz schowków. Ma prawo do przeszukania odzieży dłużnika, łącznie z tą, którą ma na sobie. Jeśli dłużnik będzie utrudniał lub uniemożliwiał pracę komornikowi, ma on prawo wezwać na miejsce przeprowadzenia czynności ograny Policji. Komornik może także zasięgać informacji niezbędnych do przeprowadzenia instytucji u różnych instytucji, w tym także w banku. Takiego prawa nie ma firma windykacyjna. Egzekucja komornicza jest więc ostatecznym krokiem, który podejmuje się w przypadku dłużników uchylających się od spłaty zadłużenia. Dzięki większym uprawnieniom komornicy są w stanie zdobyć pomocne informacje oraz skuteczniej egzekwować spłatę długu niż firmy windykacyjne.

Różnice między komornikiem, a przedstawicielem firmy windykacyjnej.