Jak uzyskać klauzulę wykonalności?

Posiadanie prawomocnego wyroku nie jest wystarczające do rozpoczęcia egzekucji przez komornika sądowego. Konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy, nadaje tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Gdy wyrok uprawomocni się w sądzie pierwszej instancji, to do niego kierujemy wniosek. Jeśli uprawomocnienie wyroku nastąpiło w sądzie drugiej instancji, to odpowiednio do niego powinniśmy skierować wniosek. W tym przypadku musimy zrobić to szybko, bo po pewnym czasie akta wracają do sądu pierwszej instancji.

Ile trwa postępowanie oraz jakie opłaty są z nim związane?

W większości wypadków, gdy wnosimy o wydanie klauzuli wykonalności, będziemy musieli uiścić opłatę kancelaryjną za odpis z jednej strony wyroku. Jeśli dysponujemy odpisem wyroku, to możemy go dołączyć do wniosku. Dzięki temu sąd będzie mógł nadać klauzulę wykonalności na dostarczonym przez nas odpisie i nie będziemy musieli uiszczać opłaty kancelaryjnej. W niektórych przypadkach niezbędna okaże się opłata za nadanie klauzuli wykonalności.

Wiosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpatruje niezwłocznie – nie później niż trzy dni od dnia jej złożenia. Po uzyskaniu przez nas odpisu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności będziemy mogli złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego.

Jak uzyskać kolejny tytuł wykonawczy?

Czasem niezbędne jest uzyskanie kolejnego tytułu wykonawczego np. Jeśli egzekucja musi zostać przekazana do drugiego komornika. Nowy tytuł będzie musiał być ograniczony, ponieważ nie mogą istnieć dwa takie same tytuły wykonawcze. Ograniczenie dotyczy zazwyczaj przedmiotu egzekucji. Składając wniosek o nadanie kolejnej klauzuli wykonalności, pamiętajmy o złożeniu wniosku do tego samego sądu, który nałożył pierwszą klauzulę. Wiążą się z tym także opłaty za wydanie kolejnego odpisu orzeczenia oraz opłata za nadanie klauzuli wykonalności. We wniosku musimy uzasadnić potrzebę wydania kolejnego tytułu oraz wskazać cel wydania kolejnego tytułu. Sąd ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności?