Zajęcie konta bankowego przez komornika

Wierzyciel może udać się po pomoc do sądu, gdy jego dłużnik odmawia lub zwleka ze spłatą długu. W najgorszym dla dłużnika przypadku sąd może zdecydować o interwencji komornika, który posiada niezbędne narzędzia prawne umożliwiające egzekucję długu. Jednym z nich jest zajęcie konta.

Na czym właściwie polega zajęcie konta bankowego przez komornika?

Komornik dysponujący sądowym tytułem wykonawczym może w świetle prawa w imieniu wierzyciela zająć konto bankowe dłużnika. W praktyce dłużnik nie będzie mógł wypłacić środków ze swojego rachunku. Warto przy tym pamiętać, że dotyczy to zarówno środków zgromadzonych już na rachunku, jak i tych, które w przyszłości na nie wpłyną.

Jest to możliwe po uprzednim przesłaniu przez komornika specjalnego powiadomienia do banku, który następnie uniemożliwia wypłatę środków dłużnikowi. Jednak w świetle prawa to nie bank, ale komornik powinien powiadomić dłużnika o blokadzie rachunku. Standardowo odbywa się to drogą listowną.

Zajęcie konta oznacza, że dłużnik nie będzie mógł wykonywać żadnych operacji na swoim rachunku, zatem ani nie wypłaci środków w bankomacie, ani nie dokona przelewów czy nie będzie mógł wykonać transakcji bezgotówkowych, np. w sklepie. Konto pozostanie zajęte przez komornika aż do momentu spłaty całej zaległej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Co więcej, zajęte zostaną wszystkie pieniądze znajdujące się lub wpływające na rachunek. Nie ma znaczenia, czy pochodzą one ze świadczenia socjalnego, są wynagrodzeniem czy wpłatą prywatną.

Czy zmieniając bank, można uniknąć zajęcia konta przez komornika?

Wielu dłużników uważa, że sposobem na uniknięcie blokowania przez komornika środków na koncie bankowym jest zmiana banku. Niestety takie rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Komornicy korzystają ze specjalnych systemów służących do wymiany informacji z bankami. Zatem komornik zapewne dość szybko dowie się o zmianie rachunku, a następnie również go zablokuje. Najlepszym wyjściem z problematycznej sytuacji jest po prostu jak najszybsze uregulowanie wszystkich długów.

Zajęcie konta bankowego przez komornika