Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to w bardzo wielu przypadkach okazja do zakupu lokalu po niższej niż rynkowa cenie. Czy jednak taki zakup nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem? Warto więc zastanowić się, czy warto kupić mieszkanie na licytacji komorniczej oraz gdzie szukać tego typu ofert.

Gdzie szukać informacji o mieszkaniach na licytacjach komorniczych?

Warto pamiętać, że licytacje komornicze prowadzone są nie tylko w przypadku mieszkań, ale również innych typów nieruchomości, takich jak domy, grunty, lokale użytkowe, magazyny, hale czy nawet garaże.

Kancelaria komornicza, gdy dokonuje tzw. obwieszczenia o licytacji danej nieruchomości (jest to czynność poprzedzająca przetarg), ma obowiązek ogłosić ten fakt co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, który jest właściwym miejscem położenia nieruchomości. Oznacza to, że na tablicy ogłoszeń w sądzie czy urzędzie będzie znajdować się informacje o nieruchomości wystawionej na publiczną licytację.

Dodatkowo komornik ogłasza planowaną licytację w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Informacja o tym fakcie niekiedy może znaleźć się także w specjalistycznych publikacjach, a nawet w regionalnych tygodnikach jako standardowe ogłoszenie.

Poza tym istnieje obowiązek zamieszczenia ogłoszenia na prowadzonym przez Krajową Radę Komorniczą portalu internetowym. Jest to największy w naszym kraju serwis, który posiada bardzo dużą liczbę ogłoszeń o nieruchomościach, a także szerokie możliwości łatwego wyszukiwania, np. po rodzaju nieruchomości, miejscu położenia czy według daty. Wiele osób to właśnie tam poszukuje informacji na temat planowanych przez komorników sądowych licytacji nieruchomości.

Należy jednak wystrzegać się korzystania z innych, nieautoryzowanych przez Krajową Radę Komorniczą serwisami, które najczęściej pobierają opłaty za korzystanie.

Wiele osób uważa, że kupno nieruchomości na licytacji komorniczej jest alternatywą dla zakupu na wolnym rynku. Przede wszystkim w ostatnich latach zauważono zaskakujący wzrost zainteresowania licytacjami, co jest związane m.in. z rosnącym popytem na mieszkania, działki czy garaże. Dodatkowo kusi też atrakcyjna cena, która zwykle jest niższa niż rynkowa.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej