Zmiany prawne w egzekucji komorniczej od 2017 roku

Egzekucja komornicza to ostatni etap dochodzenia spłaty wierzytelności przez osobę, która nie wywiązała się z finansowych zobowiązań. Kiedy komornik zapuka do drzwi, nie oznacza to jednak, że dłużnik pozostaje bez szans, bowiem ochronę roztacza nad nim prawo. Od stycznia 2017 roku ma ona jeszcze szerszy wymiar.

Zmiany w obowiązkach komornika

Ponieważ zadaniem komorników jest ściągnięcie od dłużnika należności, stosują oni różne metody, które mają na celu wyeliminowanie oszustw i utrudniania egzekucji. Nie każdy dłużnik jest notorycznym przestępcą, dlatego w obronie zadłużonych staje prawo. Narzuca ono komornikom określone granice postępowania. Od stycznia 2017 roku zostały one uzupełnione o nowe przepisy. To między innymi:

  • asysta policji w trakcie przymusowego otwarcia lokalu – to nowy obowiązek komornika, który postanawia dokonać wejścia do lokalu mieszkalnego w celu zajęcia mienia. Do stycznia taka asysta pozostawała w gestii komornika. Obecnie jest ona obowiązkiem, a bez policjantów komornik nie może wejść do lokalu. Udział policji ma zapewnić większe bezpieczeństwo dłużnikowi i wyeliminować przypadki nadużywania prawa;
  • obowiązek rejestracji czynności komornika za pomocą obrazu i dźwięku – to najważniejsza zmiana, która z jednej strony dokumentuje poprawność przeprowadzonej egzekucji, a z drugiej wskazuje na zachowanie dłużnika, dokumentując ewentualne zagrożenie dla egzekutora. Nagranie filmowe jest wiarygodnym dowodem dla sądu;
  • zabezpieczenia praw osób trzecich – dotyczą możliwości zajęcia wyłącznie tego mienia, które należy do dłużnika. Wcześniejsze prawa komornika pozwalały mu na zajęcie wszystkich przedmiotów, które znajdowały się w lokalu, a dochodzenie praw osób trzecich odbywało się na drodze sądowej. Od stycznia egzekutor nie może zająć rzeczy, które zostały jedynie oddane do dyspozycji osoby zadłużonej, ale nie są jej własnością.

Powyższe zmiany są bardzo znaczące z punktu widzenia dłużników, na których ciąży egzekucja komornicza. Nie oznaczają one wprawdzie ułatwienia w spłacie zadłużenia, ale z pewnością chronią przed nadużyciami i eliminują wiele dodatkowych problemów.

Zmiany prawne w egzekucji komorniczej od 2017 roku