nieruchomość gruntowa – Łękawica – tereny zalesień i leśne, tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych