lokal mieszkalny o pow. 103,16 m2 położonej w miejscowości Tarnów, przy ul. Widok 30