Licytacje

Kancelaria Komornika w Tarnowie - licytacje komornicze

Przedstawiamy aktualne licytacje nieruchomości oraz ruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Daniela Czosnykę.

NIERUCHOMOŚCI


 

RUCHOMOŚCI


 
By dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt.

Jak wyglądają aukcje u komornika?

Licytacja komornicza jest częścią prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Służy ona spieniężeniu dóbr posiadanych przez dłużnika. Licytacje prowadzone przez komornika mają charakter publiczny – informacje o przedmiotach, miejscach i terminach licytacji pojawiają się m.in. na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz w siedzibie sądu. Przedmiotem licytacji mogą być nieruchomości, ale też samochody, sprzęt RTV i AGD czy dzieła sztuki. Wartość licytowanych przedmiotów czy nieruchomości jest szacowana przez komornika z uwzględnieniem cen rynkowych, ale na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi ¾ wartości szacunkowej przedmiotu – jest to zachęta do udziału w aukcji. Jeśli nie dojdzie do sprzedaży w czasie pierwszej licytacji, komornik może ponowić próbę organizując drugą licytację. Nie jest to obowiązek komornika – powtórne licytacje są przeprowadzane na wyraźny wniosek wierzyciela. W drugim terminie cena wywoławcza wynosi już tylko połowę wartości szacunkowej licytowanego dobytku. Do licytacji może przystąpić każdy. Warunkiem jest uiszczenie wadium przed licytacją – w wysokości 10% szacowanej ceny. W przypadku licytacji nieruchomości wadium należy wpłacić dzień przed planowaną licytacją.

licytacje - komornik