nieruchomość gruntowa, działka nr 1316 o pow. 0,14 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym – Skrzyszów