spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – Tarnów ul. Marynarki Wojennej